Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen.

In 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet gaat over alle regels en wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, economie, milieu, natuur, duurzaamheid, water en veiligheid. Onderwerpen die iedereen in Hattem raken. Jong, oud, nu en in de toekomst. Al deze onderwerpen worden nu geregeld in verschillende wetten. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnen onnodige en onbruikbare wetten. Ook komt er meer samenhang in de nieuwe regelgeving en wordt besluitvorming eenvoudiger gemaakt.

Wat verandert er?

Ook voor de gemeente Hattem verandert er veel met de komst van de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar ook omdat iedere gemeente meer afwegingsruimte krijgt om te bepalen wat belangrijk wordt gevonden en maatwerk te leveren. En de rol van de gemeente verandert. De samenleving krijgt een veel grotere rol in de planvorming. De gemeente zal meer gaan faciliteren, inspireren en integraal belangen gaan afwegen. De nieuwe wet vraagt dus ook om een verandering in gedrag bij de overheid. De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan te maken. Beide zijn voor heel Hattem, gebiedsdekkend dus. Je leest meer over de samenhang tussen de Omgevingswet, Omgevingsvisie en het Omgevingsplan op ons participatieplatform samenhattem.nl.

Omgevingsvisie vastgesteld

De Omgevingsvisie is een visie voor Hattem op de lange termijn. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons tot 2040 willen concentreren en in welke richting de gemeente zich ontwikkelt: wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? De Omgevingsvisie is de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen relevant. Het nieuwe aan de Omgevingsvisie is dat ook sociale onderwerpen zoals gezondheid en welzijn goed betrokken worden in de visie en de keuzes die gemaakt worden. De Omgevingsvisie is nadrukkelijk niet de visie van de gemeentelijke organisatie. De Hattemse Omgevingsvisie is op 7 maart 2022 vastgesteld. Aan deze visie hebben veel inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners meegewerkt.

Downloads

Download de Omgevingsvisie Hattem 

Download de samenvatting van de Omgevingsvisie Hattem

Download de planMER

Download het advies van de commissie MER

Aanvulling op de planMER