Ruimtelijke plannen

Hier vind je informatie over bestemmingsplannen in Hattem. En wat er aan ruimtelijke plannen op stapel staat.