Huisregels stadhuis Hattem

In het stadhuis gaan wij volgens de algemeen geaccepteerde omgangsvormen met elkaar om.

U mag van onze medewerkers verwachten dat zij u op een respectvolle manier behandelen. Wij verwachten dit ook van u als bezoeker. Om die reden zijn een aantal huisregels opgesteld.

Onze huisregels:

 • Medewerkers en bezoekers behandelen elkaar met wederzijds respect en houden zich aan algemeen erkende omgangsvormen.
 • Bezoekers melden zich bij de receptie.
 • De balies zijn alleen geopend op afspraak tussen 08.00 en 12.30 uur. Burgerzaken is op woensdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur ook zonder afspraak geopend.
 • Spreek op normale toon met elkaar, blijf netjes en beleefd.
 • Voor het aanvragen van een gesprek met de burgemeester of een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
 • Onze medewerkers zijn aanspreekbaar op hun werkzaamheden tijdens werktijden.
 • Bezoekers die hebben gedronken of drugs hebben gebruikt, verlenen wij geen diensten en kan de toegang worden geweigerd.
 • Wapens of gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan in het stadhuis.
 • Dieren zijn niet toegestaan in het stadhuis met uitzondering van blindengeleide- en hulphonden.
 • Bij fysiek of verbaal geweld doet de gemeente Hattem altijd aangifte bij de politie.
 • Bij fysiek of verbaal geweld wordt het gesprek door de medewerker beëindigd.
 • Na één of meerdere incidenten kan aan betrokkene de toegang tot het stadhuis worden ontzegd.
 • Aangerichte schade wordt verhaald op de veroorzaker.