Incidentele festiviteit, kennisgeving

(via DigiD)

Informatie

Wij verwijzen u graag naar hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijk verordening