Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal regelen familieleden dit in overleg met de begrafenisondernemer. Soms doen goede bekenden aangifte. Wilt u aangifte van overlijden doen? Kom dan naar de gemeente waarin de persoon is overleden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet.

Nadat u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Voorwaarden

  • U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.
  • U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. 

Aanvraag

U doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Maak hiervoor gebruik van het formulier aangifte van overlijden (pdf 25 kb). Het formulier kunt u vervolgens mailen naar burgerzaken@hattem.nl.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van cluster Burgerzaken. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken