Begraafplaatsen

In Hattem zijn 2 begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofdijk en R.K. Begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg.

Hier leest u meer over de gemeentelijke begraafplaats en de kosten van begraven.

Begraven

De gemeentelijke begraafplaats is omstreeks 1829 ontstaan als begraafplaats “de Wiessenberg”. Vele lokale en in die tijd ook landelijk bekende personen liggen er begraven. Zo liggen op het oude gedeelte kunstschilder Jan Voerman, nazaten van gouverneur H.W. Daendels en diverse adellijke families begraven.

Plattegrond begraafplaats Hattem (pdf 1,15 Mb)

Eigen particulier (kinder)graf

Een particulier (kinder)graf wordt dubbeldiep uitgegeven. Dat betekent dat hierin 2 overledenen begraven kunnen worden. Nadat de eerste begrafenis heeft plaatsgevonden, kan later in hetzelfde graf een tweede persoon worden bijgezet. Graven op het nieuwe deel van de begraafplaats worden op volgorde uitgegeven. Het is niet mogelijk om zelf een plek uit te kiezen. De graven worden voor een termijn van 30 jaar uitgegeven. Na afloop van deze 30 jaar kunt u het recht steeds verlengen met 10 jaar.

Naast het begraven in een nieuw graf is het mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand graf. Vóór 1990 werden er in Hattem graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Deze graven zijn uitgegeven voor 3 overledenen en hierin kan nog steeds begraven worden.

Gedenkteken

Op de particuliere graven kunt u een grafmonument laten plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een grafsteen of een liggende gedenkplaat zijn. Ook kunt u dit combineren met beplanting. Er is geen verplichte termijn waarbinnen dat moet gebeuren. De gemeente stelt wel bepaalde eisen aan de grafbedekking. Zo moet het gemaakt zijn van duurzaam materiaal zoals natuursteen, metaal, glas of een verduurzaamde houtsoort. Ook moet het voldoen aan bepaalde afmetingen. Daarom moet de rechthebbende bij de gemeente een vergunning aanvragen voor het aanbrengen of wijzigen van grafbedekking. Wordt het monument gemaakt door een steenhouwerij, dan vraagt die vaak namens u de vergunning aan.

Algemene graven

In Hattem zijn er ook algemene graven. Deze graven zijn en blijven eigendom van de gemeente. In deze graven wordt alleen begraven als de overledene zelf geen eigen graf heeft en er geen nabestaanden zijn die de kosten van een eigen graf kunnen betalen. In een algemeen graf kunnen meerdere personen begraven worden die geen enkele relatie met elkaar hebben. Het is niet mogelijk om in een algemeen graf een familielid bij te zetten. Ook mag geen gedenkteken of beplanting op het graf worden geplaatst.

Cremeren

Als u niet begraven wilt worden, kunt u kiezen voor cremeren. Vanuit Hattem en omgeving maakt men daarvoor vaak gebruik van Crematorium Kranenburg in Zwolle. Na de wettelijke periode van een maand wordt de as vrijgegeven aan de nabestaanden. In die periode wordt de as bewaard in een verzegelde asbus. Voor de bestemming van de as bestaan verschillende mogelijkheden. De as van een dierbare kan bijvoorbeeld thuis worden bewaard in een speciaal ontworpen urn.

Verstrooien van as

Op de begraafplaats aan de Kerkhofdijk is een speciaal grasveld aangelegd voor het verstrooien van as. Het is niet toegestaan ergens anders op de begraafplaats as te verstrooien, ook niet op een graf waarvan u rechthebbende bent. U mag de as op een andere plaats verstrooien maar dan moet u toestemming hebben van de eigenaar van de grond.

Begraafplaats Hattem

Urnenmuur of urnenzuil

U kunt de asbus of urn bijzetten in een nis in de urnenmuur of een urnenzuil. Net als bij een graf koopt u hier het recht om voor 30 jaar de urn in een urnennis te plaatsen. In de nis is ruimte voor 2 urnen. Uiteraard hoeven deze niet gelijktijdig te worden geplaatst. De nis wordt gesloten met een hardstenen afdekplaat waarop ruimte is voor de naam van de overledene. Dit recht kunt u na afloop van de termijn telkens verlengen met 10 jaar.

Urnengraf

Een urnengraf is een keldertje waarin men 2 urnen of asbussen kan plaatsen. Op dit urnengraf mag een liggende steen geplaatst worden die in hoogte iets afloopt. Deze graven worden voor 30 jaar uitgegeven en dit recht kunt u na afloop van de termijn telkens met 10 jaar verlengen. Het bijzetten van een urn of asbus in een eigen (particulier) graf is eveneens mogelijk.

Rechthebbende

Van ieder graf wil de gemeente weten wie de rechthebbende is. Deze is contactpersoon voor de gemeente en bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Het is van belang dat u een verhuizing doorgeeft zodat wij onze administratie actueel houden. Meer informatie over rechthebbenden graven.

Onderhoud

Sinds 1 januari 2014 wordt bij de uitgifte van het graf meteen het onderhoud voor 30 jaar in rekening gebracht. Vóór deze datum betaalde men na het plaatsen van een gedenkteken jaarlijks een bedrag voor het onderhoud of werd dit bij de aanvraag van een vergunning vaak afgekocht. De gemeente verzorgt het kant- en maaiwerk op en rond het graf, behandelt periodiek de steen om algengroei tegen te gaan en stelt de steen opnieuw na verzakking.

Openingstijden gemeentelijke begraafplaats

De begraafplaats is dagelijks geopend op de volgende tijden:

Van 15 mei - 15 oktober van 09.00 tot 18.00 uur
Van 15 oktober - 15 mei van 09.00 tot 16.00 uur

Een begrafenisplechtigheid kan plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor meer informatie over de begraafplaats kunt u contact opnemen met de gemeente Hattem, telefoon (038) 443 16 16 of via email burgerzaken@hattem.nl.

Kosten van begraven

Verordening begrafenisrechten 2019

Tarieventabel behorende bij de verordening begrafenisrechten

Adressen

Gemeentelijke begraafplaats
Kerkhofdijk 6b
8051 DE Hattem
(038) 443 16 16

R.K. Begraafplaats van de Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Zuiderzeestraatweg 9
8051 SL Hattem
(038) 444 11 00

Crematorium Kranenburg
Kranenburgweg 9
8024 AC Zwolle
(038) 454 89 48
www.crematoriumkranenburg.nl