Herbegraven of alsnog cremeren

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.
Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester verleent de vergunning.

Afspraak maken

Voorwaarden

De vergunning kan alleen aangevraagd worden door de grafeigenaar. Deze persoon kan ook een opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer.