Bezoek Hanzestad Hattem

Hanzestad Hattem

In de Middeleeuwen was Hattem lid van het Hanzeverbond. Dit was een samenwerking van kooplieden die zich gezamenlijk wilden verdedigen tegen belagers. In zijn glorietijd kende het Hanzeverbond maar liefst 150 steden die lid waren.

De Hanzesteden deden vooral zaken aan de kust van de Oostzee. Daarom lagen de steden vaak aan het water. Er werd geld verdiend met de handel in zout, vis, hout, granen, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen.

Er heerste in deze eeuwen volop bedrijvigheid en een bloeiende economie. Met imposante bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en indrukwekkende handelskantoren groeiden de kleine nederzettingen uit tot machtige steden met imponerende stadsmuren en poorten.

Dit is allemaal terug te vinden in Hattem!

Promotie en evenementen

‘Rond Uit Hattem’ is de stichting die zorgdraagt voor het Toeristisch Informatie Punt en het evenementenbureau van Hattem. Deze stichting is in het leven geroepen om Hattem op de kaart te zetten door middel van regiopromotie en evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse ruiterdagen in de bossen van landgoed Molecaten, de Open Monumentendag, muziekuitvoeringen, de Kunstmarkt, het Dikke Tinne Festival, de intocht van Sinterklaas en het Chocoladefestival.

Meer informatie vindt u op www.ronduithattem.nl.

Meer informatie over de Hanzesteden vindt u op www.visithanzesteden.nl.