Stichting Willem Greeve

De stichting heeft als doelstelling om het culturele leven te bevorderen en activiteiten op dit gebied in de gemeente Hattem te stimuleren.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toekennen van een financiële bijdrage of een garantie.

Verzoeken om een bijdrage/garantie kunt u indienen bij het secretariaat van de stichting. Voor de beoordeling van verzoeken zijn spelregels vastgesteld. Het bestuur vergadert 2 keer per jaar. Wanneer nodig wordt een extra vergadering gepland.

Richtlijnen stichting Willem Greeve fonds (pdf 589 kb)

Stichting Willem Greeve

Ter attentie van bestuurssecretariaat
Postbus 93
8050 AB Hattem
(038) 443 16 16
bestuurssecretariaat@hattem.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Willem Greeve Fonds 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 (pdf 489 kb)
Jaarverslag 2016 (pdf 405 kb)

Uitgekeerde bedragen

Uitgekeerde bedragen in 2016 (pdf 105 kb)

Balans

Balans 2016 (pdf 113 kb)