Verkeersplatform

Het verkeersplatform is een onafhankelijk adviesorgaan voor verkeersveiligheid in Hattem met vertegenwoordigers uit (plaatselijke) belangengroeperingen.

De belangengroeperingen zijn: Bedrijvenkring Hattem, Politie, ANWB, Fietsersbond en de HAVO. De gemeente verleent ambtelijke ondersteuning aan het platform.

Het verkeersplatform kan op verzoek van het college of inwoners van de gemeente of uit eigen beweging advies uitbrengen over onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid in de gemeente Hattem.

Bijvoorbeeld: voorlichting ten aanzien van verkeersveiligheid, plannen van de gemeente tot uitvoering van wegaanpassingen/reconstructies en beleidsplannen in het kader van de verkeersveiligheid. Alle inwoners van de gemeente kunnen onderwerpen aandragen.

Verkeersplatform

Stadhuis Hattem
Postbus 93
8050 AB Hattem
Telefoonnummer (038) 443 16 16
e-mailadres bestuurssecretariaat@hattem.nl