Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Mensen die door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit krijgen, zijn verplicht om de naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en legt u een verklaring van verbondenheid af.

Het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging wordt persoonlijk aan u uitgereikt door de burgemeester of  wethouder. Pas als u het document in ontvangst heeft genomen bent u Nederlander geworden.

Na de naturalisatieceremonie bent u officieel Nederlander. U heeft nu:

  • recht om te stemmen,
  • recht om zelf politiek actief te worden,
  • recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken,
  • recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

Voorwaarden

U kunt een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Bijzonderheden

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt dan de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt vervolgens de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging tot 6 weken voor de ceremonie.

Aanvraag

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (038) 443 16 16.