Handtekening laten legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek krijgt uit het buitenland dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Afspraak maken

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

€ 7,15 (tarief 2020)

Om uw handtekening te legaliseren, neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs en
  • het document dat u wilt ondertekenen