Omgevingsvergunning

Op Omgevingsloket Online kun je een vergunningscheck doen. Zo zie je meteen of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Als blijkt dat je een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kun je dit meteen aanvragen. Dat kan op dezelfde site.

Direct naar Omgevingsloket online

Beschrijving

Soms heb je geen omgevingsvergunning nodig omdat je gaat bouwen, maar omdat je ‘handelt in strijd met de ruimtelijke regels’. Dan gaat het vaak over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kun je inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Activiteiten

De omgevingsvergunning kent verschillende activiteiten:

  • Bouwen of verbouwen
  • Slopen
  • Veranderen van een monument
  • Reclame aanbrengen
  • Brandveilig gebruik
  • Werk of werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld het kappen of planten van bomen, afgraven van grond of het aanbrengen van verharding)
  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • Bedrijf (inrichting) oprichten of veranderen (milieu)

Is sprake van verschillende activiteiten? Dan kun je deze vergunningen in één keer aanvragen. Dit is niet verplicht. Je mag ook voor alle activiteiten een aparte vergunning aanvragen. Je moet dan wel verschillende procedures doorlopen. Ook kunnen belanghebbenden dan tegen elke vergunning apart bezwaar aantekenen.

Complexe projecten kennen hun eigen regels. Bijvoorbeeld als een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Of als je een monument verbouwt. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen. Je kunt dan bijvoorbeeld wel weer in 2 fasen vergunningen aanvragen.

Welstand

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie, benoemd door de gemeenteraad. De commissie bestaat uit een rayonarchitect, monumentendeskundige en een burgerlid. Zij toetsen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en adviseren het college van B&W daarover.

Vooroverleg

Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan kun je het plan eerst bespreken in een informeel vooroverleg met de gemeente.

Kosten

Aan het aanvragen van een vergunning of vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten vind je in onze legesverordening.

Aanvraag

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

Het ligt eraan of je vergunningsaanvraag valt onder de reguliere procedure of de uitgebreide procedure. Dit zie je wanneer je de vergunningscheck doet. Een reguliere procedure mag 8 weken duren. En kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket. Dien je een schriftelijke aanvraag in? Dan start de procedure na ontvangst van de aanvraag bij de gemeente.