Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

Je kunt deze vergunning nodig hebben als jouw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt;
  • de lucht vervuilt;
  • geluidsoverlast veroorzaakt;
  • geuroverlast veroorzaakt.

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.infomil.nl kun je controleren of je een vergunning nodig hebt. Soms is het genoeg als je bij ons een milieumelding doet.

Soms vraag je bij de Provincie een vergunning aan. Of doe je daar een melding. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de Provincie.

Aanvraag

Je vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

Wij publiceren de aanvraag en de ontwerpvergunning. We leggen ze ook zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn publiceren wij de aanvraag en de definitieve vergunning. Deze liggen dan nog een keer zes weken ter inzage.

De uitgebreide procedure duurt 26 weken. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met zes weken.

Bezwaar en beroep

Mensen die gereageerd hebben op de aanvraag en de ontwerpvergunning, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Tips

Doe de check of u een vergunning nodig hebt of een milieumelding moet doen op AIM - Activiteitenbesluit Internet Module.
Meer informatie over de milieuregels voor uw bedrijf vindt u op Ondernemersplein.nl.
In hoger beroep gaan bij de Raad van State