Voornemen tot verkoop reststrook

We zijn van plan een reststrookje grond ter grootte van ongeveer 12 m² te verkopen. Dit strookje grond is gelegen achter De Reest 29. Dit staat kadastraal bekend als gemeente Hattem sectie D, nummer 7565 (gedeeltelijk). Het strookje mag alleen gebruikt worden als tuin binnen het vastgestelde bestemmingsplan. De verkoopprijs bedraagt € 600 kosten koper.

groen

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria zijn wij van mening dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. Wij verkopen reststroken namelijk alleen aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Als het om dit strookje gaat, is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar. En daarom één serieuze gegadigde.

Ben je van mening dat ook jij op basis van de hiervoor gestelde criteria in aanmerking komt voor de aankoop? Meld je dan bij ons. Doe dit binnen 14 kalenderdagen (uiterlijk 26 juli 2023). Wij toetsen dan of je voldoet aan de in deze kennisgeving gestelde uitgiftevoorwaarden. We informeren je binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van je melding schriftelijk met motivatie over de uitkomst. Voldoe je aan de uitgiftevoorwaarden? Dan starten we alsnog een normale of uitgebreide selectieprocedure.

Wil je de kwestie voorleggen aan een rechter? Start dan een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Doe dit binnen een termijn van 20 kalenderdagen (uiterlijk 1 augustus 2023). Deze termijn is een vervaltermijn.

Heb je vragen over de voorgenomen verkoop? Neem dan contact op met afdeling Grondzaken. Dit kan via e-mailadres: grondzaken@hattem.nl of per adres Markt 1, 8051 EZ Hattem of Postbus 93, 8050 AB Hattem. Vermeld wel het zaaknummer 38166.