Afval/milieu/veiligheid

Waar wordt het afval ingezameld, hoe stookt u veilig uw haard of buitenkachel en wat doet Veluwe Duurzaam?

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

 • Afvalcontainers

  Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers. Het restafval brengt u naar een ondergrondse container.

 • Afvalkalender

  Informatie over de online afvalkalender en de ROVA-app.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

 • Buurtbemiddeling

  Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

 • Energieloket Veluwe Duurzaam

  Het Energieloket is een website voor bewoners en bedrijven in de gemeente Hattem. Hier vindt u actuele informatie rondom duurzaamheid. Maar ook tips hoe u als bewoner of als ondernemer kleine of grote duurzame maatregelen kunt nemen.

 • Milieubrengstation

  U kunt uw grof afval brengen bij het milieubrengstation van de ROVA in Zwolle. Tuinafval, klein chemisch afval en kleine hoeveelheden grondstoffen kunt u in Hattem inleveren.

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Textiel inzamelen

  Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of de handel? Vraag dan toestemming bij de gemeente voordat u begint.

 • Verantwoord hout stoken

  Hoe stookt u verantwoord. Zonder overlast voor uw buren en het milieu?

 • Vuur stoken in de openlucht

  U mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen.

 • Vuurwerk afsteken

  Consumentenvuurwerk mag u zonder vergunning afsteken tijdens de jaarwisseling. Het is voor particulieren niet toegestaan vuurwerk af te steken op een ander moment.

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Hattem zien we steeds meer initiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van WhatsApp-groepen is een voorbeeld daarvan.