Assenrade

Assenrade is de nieuwste uitbreidingswijk van Hattem. De wijk ligt tussen de Geldersedijk en Gaperslanden. Er worden 270 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen gebouwd.

Nieuwe kavels

Tot en met 4 juli 2018 is het mogelijk om u in te schrijven op een kavel in Assenrade. In fase 1 zijn 3 kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. Eén van deze kavels is gelegen aan de straat Lübeck. Twee kavels zijn gelegen aan de Hanze. 

Nadat de inschrijvingstermijn is gesloten, verricht de notaris de loting. Door middel van deze loting wordt de volgorde bepaald waarin inschrijvingen behandeld worden. Op basis van de door de notaris vastgestelde volgorde, zal de toewijzing plaatsvinden. Door dit systeem hebben alle geïnteresseerden een gelijke kans om een kavel te bemachtigen. Na de loting is het, voor degenen die een kavel toegewezen hebben gekregen, mogelijk een optie te nemen op de kavel. Deze optie geldt 6 maanden en kost eenmalig €500,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel krijgt u dit bedrag terug. Verlenging van deze optieperiode is beperkt en tegen betaling van rentelasten mogelijk. De optieperiode eindigt op het moment dat u een aanvraag omgevingsvergunning doet of de koopovereenkomst tekent.

Inschrijfformulier kavels Assenrade (fase 1)

Kavels fase 1

Op onderstaande overzichtskaart is de ligging van de kavels te zien. Ook is een prijslijst van de kavels toegevoegd. Op de bestemmingsplankaart is te zien waar de bouwvlakken zich op de kavel bevinden.

Voor meer informatie over de bouwmogelijkheden kunt u de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan Assenrade lezen. Op de kavels in deze fase is het bestemmingsplan Assenrade, uitwerkingsplan 1 van toepassing.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerald van Dijk via (038) 443 16 16 of gvandijk@hattem.nl.

Beeldkwaliteitsplan Assenrade

Het beeldkwaliteitsplan (pdf 4 Mb) heeft de volgende functies:

  • het formuleert de beeldkwaliteit-ambities voor het plangebied;
  • het formuleert welstandscriteria voor bouwplannen en vervangt daarmee de welstandsnota voor dit plangebied;
  • het formuleert ambities voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen Assenrade en Assenrade, uitwerkingsplan 1 en 2 bieden de kaders voor de nieuwe wijk Assenrade.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Assenrade ontvangen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief op www.bouwfonds.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.woneninassenrade.nl

  • Voor meer informatie over huurwoningen kunt u terecht bij Triada Woondiensten, (0578) 676 666, www.triada.nl
  • Voor meer informatie over koopwoningen kunt u terecht bij Veltkamp & Stam Makelarij in Hattem, (038) 444 71 11 en bij Bramer Woningmakelaars in Zwolle, (038) 422 22 22.
  • Voor informatie over vrije kavels kunt u terecht bij de gemeente, (038) 443 16 16 of via gemeente@hattem.nl.

Overzicht indeling wijk Assenrade (pdf 3 Mb)

Uitgelicht