Bodem en ondergrond

Wilt u kabels aanleggen, iets aansluiten op het riool of bodemonderzoek doen? Vaak hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Afvalwater lozen op het riool

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Hebt u bouw- of verbouwplannen? Dan is een bodemonderzoek soms nodig.

 • Kabels en leidingen leggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen.

 • Rioolaansluiting

  Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Rioolontstopping

  Het riool is verstopt, lees hier wat u kunt doen.