Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen.

Afspraak maken

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen. Ga naar www.omgevingsloket.nl.