Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of kom langs. Lees meer in het nieuwsbericht.

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Vergunningsvrije bouwwerken.Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.

  2. Omgevingsvergunning voor het bouwen (reguliere procedure). Meestal geldt de reguliere procedure als u wilt bouwen. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.

  3. Omgevingsvergunning voor het bouwen (uitgebreide procedure). Deze procedure is nodig:

  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
  • bij een monument en
  • het gebouw een dagverblijf wordt voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie). Dit heeft te maken met de brandveiligheid.

U betaalt voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag een percentage van de bouwsom. De hoogte van deze kosten kan per jaar verschillen. U vindt de kosten voor een omgevingsvergunning voor bouwen in de Legesverordening. 

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

De beslissing over een reguliere omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Lees meer over de termijnen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.