Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken
  • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voorwaarden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Aanvraag

Wanneer blijkt dat u toch een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u op www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aanvragen.

Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken