Leefbaar en veilig

 • Melding openbare ruimte

  U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

 • Honden uitlaten

  Wanneer u uw hond uitlaat, hebt u een opruim- en aanlijnplicht.

 • Openbare verlichting

  Ruim 2.600 lichtmasten (lantaarnpalen) verlichten de gemeente Hattem

 • Gras maaien

  Bij het maaien van groenstroken houdt gemeente Hattem rekening met de biodiversiteit. In bermen met (hoog) gras leven namelijk veel insecten. Op sommige plekken maaien we daarom zo keer per jaar, op andere plaatsen bijna niet.

 • Groen kopen of adopteren

  De gemeente roept bewoners en bedrijven op om een actieve rol te gaan spelen bij het groenonderhoud door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.

 • Steenmarters

  Steenmarters zorgen vaak voor overlast. Een steenmarter in een woning of ander gebouw kan schade veroorzaken aan isolatie- en afwerkmateriaal. Ook veroorzaken steenmarters lawaai- en geuroverlast. In uw auto kunnen zij kabels beschadigen.

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen en leed zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan ze zoveel mogelijk te beperken.

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Hattem zien we steeds meer initiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van WhatsApp-groepen is een voorbeeld daarvan.

 • Buurtbemiddeling

  Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.