Gras maaien

Bij het maaien van groenstroken houdt gemeente Hattem rekening met de biodiversiteit. In bermen met (hoog) gras leven namelijk veel insecten. Op sommige plekken maaien we daarom zo keer per jaar, op andere plaatsen bijna niet.

Waar maaien we vaak?

Op groenstroken naast woningen. Deze stroken maaien we intensief. Ook op plaatsen waar geen woningen staan, maar waar wel veel mensen komen, maaien we vaak. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidwal, Slot, Noordwal en bij het Koningin Wilhelminapark.

Waar maaien we niet vaak

Bij wegen waar geen bebouwing in de directe nabijheid is, wordt in het voorjaar alleen de eerste meter berm (vanaf de weg) de berm in het voorjaar enkel de eerste meter vanaf de weg gemaaid. In het najaar wordt de berm over de volle breedte gemaaid. Dit noemen we extensief maaien. Dit doen we ook bij wegen waar aan de overkant woningen staan, maar aan de kant van de groenstrook niet.

Doorgaande wegen

Bij de Zuiderzeestraatweg en Apeldoornseweg wordt de groenstrook tussen rijbaan en fietspad zowel in het voorjaar als in het najaar gemaaid. Van de berm tussen fietspad en sloot wordt in voorjaar de eerste meter gemaaid en in najaar de volle breedte gemaaid.

De Leemcule

Bij wegen rondom de Leemcule wordt in voor- en najaar enkel het groen gemaaid dat over de rand van de weg komt.

Combinatie maaimethodes

Een combinatie van maaimethodes is binnen een bepaald gebied ook mogelijk. Zo kan het ene veld intensief worden gemaaid en het naastliggende extensief.

Wie maait er op de dijken

De Geldersedijk en Kanaaldijk zijn waterkeringen en worden daarom onderhouden door het Waterschap Vallei en Veluwe. Dit betekent dat het waterschap deze dijken meerdere keren per jaar maait. Zo blijft de rijbaan goed begaanbaar en veilig.