Adoptie groen

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen. U kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden.

Door groen te adopteren kunt u een bijdrage leveren aan uw (groene) woon- en leefomgeving. Dit kan door bijvoorbeeld het plantsoentje voor uw deur op te fleuren of de gemeentehaag naast uw woning te snoeien. Dit kunt u alleen doen, of samen met uw buren.

Bij groenadoptie blijft het terrein openbaar toegankelijk. U mag er dus geen hek omheen zetten of anderen de toegang ontzeggen. De grond is en blijft eigendom van de gemeente.

Voor groenadoptie krijgt u geen geld van de gemeente. Wel krijgt u er een mooie buurt voor terug, met groen naar uw eigen zin. Waar nodig kan de gemeente u ondersteunen, bijvoorbeeld als u vragen hebt of beplanting wilt vervangen.

Aanmelden

Ook enthousiast geworden? U kunt zich eenvoudig aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Lees eerst de spelregels in het groenbeleid.

Aanvraagformulier adoptie groen