Melding openbare ruimte

U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, klachten over zwerfvuil, illegale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, een omgewaaide boom, overlast van ratten. Geef het aan ons door.

Direct een melding doorgeven