Financiële regeling monument

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Hebt u een gemeentelijk monument? Dan kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor restauratie. Vraag de lening aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Belasting

De kosten van het onderhouden van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting. Bezit u een rijksmonument? Dan is het vaak wel mogelijk de onderhoudskosten af te trekken van de belasting.

Financiële ondersteuning

U kunt financiële ondersteuning krijgen via:

  • Een Restauratiefonds-hypotheek. Deze is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. U gebruikt de boerderij dan niet voor een boerenbedrijf.
  • Een subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan van woonhuizen of boerderijen. Bijvoorbeeld voor eigenaren van molens en kloosters.

Wilt u een monument kopen of restaureren? Misschien kunt u een Monumenten-hypotheek aanvragen. Voor deze lening geldt een hoger rentepercentage dan voor de Restauratiefonds- of de Cultuurfonds-hypotheek. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument. De Monumenten-hypotheek vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

 

U kunt met uw DigiD online subsidie aanvragen voor uw gemeentelijke monument.

Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten aanvragen met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken