Omgevingsvergunning voor een monument

U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Soms hebt u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

U hebt een vergunning nodig voor een monument als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument en
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen.

Voor ‘gewoon onderhoud’ hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk aan de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur en
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het weghalen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Gevolgen voor de natuur

De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U hebt dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst aan de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb hierna mee in het besluit op de aanvraag. Geeft de provincie geen vvgb af? Dan wijst de gemeente de omgevingsvergunning af.

Wilt u eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Doet u een grote verbouwing aan uw monument? Dan geldt de uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. De procedure duurt  26 weken.

Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. Die duurt 8 weken. De gemeente kan beide termijnen met zes weken verlengen.

Procedure bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning voor een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

  • Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken na de afwijzing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Doe dit binnen 6 weken na de afwijzing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Krijgt u binnen 6 weken geen reactie op uw bezwaar? Dan is de vergunning definitief.

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Hier vraagt u ook een vergunning aan voor uw werkzaamheden.