Openbare ruimte

 • Melding openbare ruimte

  U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

 • Verlichting

  De gemeente Hattem wordt verlicht met behulp van ruim 2.600 lichtmasten (lantaarnpalen).

 • Groen

  De gemeente roept bewoners en bedrijven op om een actieve rol te gaan spelen bij het groenonderhoud door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.

 • Hondenbeleid

  Wanneer u uw hond uitlaat, heeft u een opruim- en aanlijnplicht.

 • Maaibeleid

  Het maaibeleid van de gemeente Hattem is veranderd. Op een aantal plaatsen wordt minder vaak gemaaid.

 • Steenmarters

  Als een steenmarter zich vestigt in een woning of ander gebouw gaat dat vaak gepaard met schade aan isolatie- en afwerkmateriaal, lawaai- en geuroverlast. In uw auto worden kabels beschadigd.

Uitgelicht