Bestemmingsplannen in voorbereiding

Hier vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die momenteel in voorbereiding zijn.

  • Bestemmingsplan Lidl, Populierenlaan 10-14d, Hattem

    Het bestemmingplan betreft de vestiging van een supermarkt (Lidl) op de locatie Populierenlaan 10-14d te Hattem.

  • Bestemmingsplan ’t Veen-Noord Hattem

    In het zuidelijke deel van Hattem bevindt zich het bedrijventerrein ’t Veen. Onder meer vanwege de komst van het bedrijventerrein Hattemerbroek, bestaat de wens om ’t Veen te transformeren tot woonlocatie. Dit bestemmingsplan voorziet hierin voor het noordelijke deel van het bedrijventerrein. Het gaat om de voormalige locaties Antarctica en BeterBed en de bestaande locatie van de Kringloop.

  • Omgevingsplan Buitengebied Hattem

    De gemeente Hattem heeft een omgevingsplan, de toekomstige vervanger van het bestemmingsplan, voor het buitengebied nodig.