Bestemmingsplan ’t Veen-Noord Hattem

In het zuidelijke deel van Hattem bevindt zich het bedrijventerrein ’t Veen. Onder meer vanwege de komst van het bedrijventerrein Hattemerbroek, bestaat de wens om ’t Veen te transformeren tot woonlocatie. Dit bestemmingsplan voorziet hierin voor het noordelijke deel van het bedrijventerrein. Het gaat om de voormalige locaties Antarctica en BeterBed en de bestaande locatie van de Kringloop.