Omgevingsplan Buitengebied Hattem

De gemeente Hattem heeft een omgevingsplan, de toekomstige vervanger van het bestemmingsplan, voor het buitengebied nodig.

Een omgevingsplan gaat niet alleen over ruimte en bouwen, maar is veel breder: ook water, erfgoed, milieu, natuur, gezondheid, duurzaamheid en veiligheid komen bijvoorbeeld aan de orde. Er zal minder sprake zijn van het verplicht hanteren van allerlei normen en dus meer lokale afwegingsruimte. Bovendien krijgen inwoners, ondernemers en organisaties meer invloed op de inhoud van omgevingsplannen. De besluitvorming gaat sneller en procedures worden korter.

Op bijgaande kaart is te zien om welk gebied het gaat. De uiterwaarden vallen buiten het plangebied. Hiervoor geldt nog een actueel bestemmingsplan.

Voornemen tot voorbereiding Milieueffectrapport (MER) voor Crisis- en herstelwet (Chw)

Kennisgeving Staatscourant
Globale ligging plangebied en directe omgeving (pdf 302 kb)
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem (pdf 2,64 Mb)

Overige informatie

Participatieverslag Omgevingsplan Buitengebied Hattem (in concept) (pdf 7,8 Mb)
Nieuwsbrief omgevingsplan buitengebied (pdf 912 kb)