Bestemmingsplan Netelhorst

Het bestemmingsplan voorziet in de actualisering van het planologische regime van het bedrijventerrein Netelhorst aan de Hilsdijk.