Bestemmingsplan Hattemerpoort

Het bestemmingplan gaat over de verandering van een bedrijventerrein (voormalige Berghuizer Papier Fabriek) naar natuur (ecologische verbindingszone Hattemerpoort).