Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Voorbereidingsbesluiten

Een voorbereidingsbesluit is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het komt soms voor dat de gemeente de bestemming van een stuk grond wil veranderen. Het is dan niet handig als er nog omgevingsvergunningen worden verstrekt voor het realiseren van de huidige bestemming. Om dit te voorkomen kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen. Dat is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Hattemerbroek