Verhuizing naar het buitenland

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Uw verhuizing naar het buitenland doorgeven met DigiD

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding digitaal doen. Dit kan gedaan worden door:

  • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Als niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt, dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aanvraag

Online doorgeven

U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven door gebruik te maken van het online formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. De nieuwe gegevens worden zo spoedig mogelijk in de administratie van de gemeente verwerkt.

Aan de balie doorgeven

Als u liever persoonlijk langskomt om uw verhuizing naar het buitenland door te geven, kan dat aan de balie in het stadhuis. U kunt online een afspraak maken.

Let op: Wanneer niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt, moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk aan de balie melden. De nieuwe gegevens worden dan direct in de administratie van de gemeente verwerkt.

Afspraak maken