Kinderopvang

Dit komt omdat zij meestal geen gediplomeerde gastouders zijn. Bij een formele vorm van kinderopvang, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

U kunt een deel van de kosten van de kinderopvang terugkrijgen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Formele vorm van kinderopvang

De eerste voorwaarde is dat er sprake is van een formele vorm van kinderopvang. De formele vormen van kinderopvang zijn: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, peuteropvang en de peuterspeelzaal. Voor de peuterspeelzaal kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen, maar wel voor de peuteropvang.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Een tweede voorwaarde is dat de kinderopvangcentra, of gastouders geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alle voorzieningen die aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoen, staan hier geregistreerd. Elke voorziening wordt jaarlijks bezocht door een inspecteur. Dan wordt er gekeken of het kindercentrum nog steeds aan de landelijke eisen voldoet.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

 

Uitgelicht