Meldpunt jeugdoverlast

De gemeente Hattem wil jeugdoverlast een halt toe roepen. Van minder acute jeugdoverlast, wordt vaak geen melding gemaakt bij de politie. Daarom is er een digitaal loket opengesteld waar u melding kunt maken.

Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van jeugdoverlast vroegtijdig te overzien, zodat de overlast effectief kan worden aangepakt.

Melding jeugdoverlast

U kunt via onderstaand formulier melding maken van jeugdoverlast. U krijgt verder geen persoonlijke reactie van de gemeente over uw melding. De meldingen worden besproken in het overlastnetwerk. Het overlastnetwerk bestaat uit de gemeente (de Buitengewoon Opsporingsambtenaar en de leerplichtambtenaar), de wijkagent en een jongerenwerker. Hier wordt dan ook gelijk de aanpak afgestemd.

Direct een melding jeugdoverlast doorgeven

Spoedeisende gevallen

Het kan zijn dat uw melding zo dringend is dat er niet op de gemeente of andere instanties kan worden gewacht. Dan kunt u het beste de politie bellen via het telefoonnummer 0900-8844. Als er gevaar is voor personen of goederen, belt u het centrale alarmnummer 112.

Jeugdoverlast

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving. Soms zijn het streken, maar enkelen dreigen af te glijden naar kleine criminaliteit. Kleine criminaliteit is hinderlijk en geeft mensen een gevoel van onveiligheid. Mogelijke voorbeelden van overlast zijn: lawaai, stilstaande auto’s of brommers met een draaiende motor, afval rond hangplekken, drugsgebruik, vandalisme en intimiderend gedrag.

Uitgelicht