Spelen in Hattem

Spelen is goed voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van iedereen. Daarom zijn er in Hattem veel speelplekken.

De speelplekken variëren van speeltuinen met speeltoestellen, trapveldjes, een skatebaan en een jongerenontmoetingsplek. Daarnaast zijn de schoolpleinen in Hattem ook opengesteld na schooltijd. De speelterreinen vallen onder het beheer van de gemeente Hattem, het schoolbestuur en de speeltuinverenigingen of stichtingen.

Speeltuinverenigingen

Hattem kent 4 speeltuinverenigingen of -stichtingen:

  • Speelterrein ABC (Allee)
  • Speelterrein Speelvreugd (Waalstraat)
  • Speelterrein Rode Berk (Berkenlaan)
  • Speelterrein Speelhoeve (Lingenshoeve)

Deze speeltuinverenigingen worden in stand gehouden door middel van een gemeentelijke subsidie. De speeltuinverenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken.

Speeltuin in Hattem

Uitgelicht