Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Ook kunt u het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst (ROVA).

Voorwaarden

Een aanvraag indienen bij de gemeente is mogelijk als:

  • de aanvrager een rechtspersoon is.
  • de aanvrager klein bedrijfsafval produceert (bijvoorbeeld kantineafval of afval van kantoren). Dat betekent dat het geen restafval van een productieproces mag zijn (bijvoorbeeld slachtafval van een slachterij of bouwafval van een aannemer).
  • de hoeveelheid restafval niet meer dan 10 vuilniszakken van 60 liter betreft per maand (10 ledigingen op het ondergrondse systeem)

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Bel dan met de gemeente op telefoonnummer (038) 443 16 16. Bij de aanvraag stelt de gemeente u een aantal vragen over bijvoorbeeld het type bedrijf, de hoeveelheid en het soort afval. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of de gemeente het afval ophaalt of dat moet worden doorverwezen naar een particulier inzamelbedrijf.

Vervolgacties

  • De aanvrager krijgt een milieupas en kan daarmee het restafval storten in de ondergrondse container.
  • De aanvrager ontvangt een container voor oud papier, pmd-afval (plastic, metaal en drankenkartons) en gft (groente, tuin en fruitafval) – indien gewenst. En kan deze afvalstromen aanbieden op de momenten zoals die benoemd staan in de afvalkalender (www.rova.nl)