Ondernemersverenigingen

De gemeente Hattem kent twee ondernemersverenigingen: ondernemersvereniging HAVO en Bedrijvenkring Hattem.

Ondernemersvereniging HAVO

Het overgrote deel van de ondernemers in de binnenstad van Hattem is lid van de HAVO. De HAVO en de gemeente overleggen over allerlei onderwerpen, zoals de binnenstadsvisie, betere bewegwijzering, leegstand in de binnenstad en parkeerproblematiek. Ook samenwerking met andere partijen wordt besproken.

Kijk voor meer informatie op www.havo-hattem.nl

Bedrijvenkring Hattem

Bedrijvenkring Hattem heeft regelmatig overleg met de gemeente. Tijdens deze overleggen worden allerlei actuele zaken besproken, zoals de ontwikkelingen rondom het intergemeentelijke bedrijventerrein Hattemerbroek. Maar ook andere onderwerpen, zoals energiezuinig bouwen, methoden om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en regionale samenwerking komen aan bod.

Kijk voor meer informatie op www.bedrijvenkringhattem.nl