Afvalwater lozen op de riolering

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Vraagt u een vergunning aan, dan vraagt de gemeente meestal advies aan het waterschap.

De eisen die gelden voor de lozing, verschillen per type bedrijf of inrichting.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.