Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Afvalwater lozen op de riolering

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Vraagt u een vergunning aan, dan vraagt de gemeente meestal advies aan het waterschap.

De eisen die gelden voor de lozing, verschillen per type bedrijf of inrichting.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.