Alcohol schenken en/of verkopen

Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te mogen verkopen.

Wanneer alcoholische dranken tegen betaling worden geschonken, moet bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering en/of inrichting, een drank- en horecavergunning aangevraagd worden.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente via bijgaand formulier (Model A bijlage). De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende, bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

Vervolgacties

Er wordt gecontroleerd of de horeca inrichting of slijterij voldoet aan de van toepassing zijnde regels op grond van de Drank- en Horecawet. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, kan de gemeente hiertegen handhavend optreden.

Voorwaarden

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
  • Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn indien de horeca inrichting of slijterij is geopend voor publiek.

Aanvraag

Maak online een afspraak met de gemeente voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden de ingevulde formulieren met u doorgenomen en krijgt u een overzicht van de documenten die samen met de aanvraag moeten worden ingediend.

Afspraak maken

Een drank- en horecavergunning aanvragen 

  • Model A: voor de commerciële horeca kunt u dit formulier gebruiken.
  • Model A bijlage: elk van de leidinggevenden moet een verklaring invullen.
  • Model B: dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Ook wel paracommercie genoemd.
  • Model B bijlage: elk van de leidinggevenden moet een verklaring invullen.

Wet Bibob

De Wet Bibob maakt het voor bestuursorganen mogelijk bepaalde vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. Er moet sprake zijn van ernstig gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld.

Het Bibob formulier moet u samen met de aanvraag drank- en horecavergunning indienen. Als zich bepaalde indicatoren voordoen, wordt het Landelijk Bureau Bibob ingeschakeld. De gemeente Hattem neemt in dit geval contact met u op.

Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) (pdf 51 kb)
Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage (pdf53 kb)
Paracommercieel horecabedrijf uitoefenen (model B) (pdf 132 kb)
Paracommercieel horecabedrijf uitoefenen (model B) - Bijlage (pdf 52 kb)
Vragenformulier Wet Bibob (pdf 75 kb)
Vragenformulier Wet Bibob - Toelichting (pdf 58 kb)
Checklist besluit eisen inrichtingen drank- en Horecawet (Horecabedrijf) (pdf 80 kb)
Checklist besluit eisen inrichtingen drank- en Horecawet (Slijtersbedrijf) (pdf 82 kb)