Alcohol tijdelijk schenken

Het is niet toegestaan om buiten een horecabedrijf om alcoholische dranken te verkopen. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kan ontheffing worden aangevraagd. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank (zoals bier en wijn) te verkopen zonder drank- en horecavergunning. U kunt een ontheffing krijgen voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard van maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

De politie ontvangt een afschrift van de ontheffing. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente kunnen tijdens het evenement controleren of aan de regels wordt voldaan.

Voorwaarden

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is;
  • die voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf).

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Het bijgevoegde formulier kunt u sturen naar: Gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Ontheffing verstrekken zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen (model C) (pdf 104 kb)

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken