Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Brandveilig gebruik van gebouwen

Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

Voordat u het gebouw gebruikt, doet een een melding of vraagt u een vergunning aan.

U dient een melding in als:

  • In het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn; of
  • het gebouw niet voldoet aan voorwaarden voor brandveiligheid maar op een andere gelijkwaardige manier brandveilig is gemaakt.
  • een woonfunctie in gebruiken genomen wordt voor kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden;
  • het gebouw of gebruik wijzigt en afwijkt van de geaccepteerde melding

U vraagt een vergunning aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen.
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar.
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw vindt u in de Legesverordening.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning aan moet vragen of alleen een melding moet doen? Doe dan een vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl Via deze site kunt u ook de aanvraag indienen.

U kunt ook online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken