Gemeentegrond gebruiken voor landbouw

De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw landbouwbedrijf? Vraag dan om toestemming aan de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan stelt de gemeente soms extra eisen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

De verkoopprijs of de hoogte van de pacht is afhankelijk van de grootte en de waarde van het kavel. De aanvrager betaalt de kosten van de registratie van de kavel bij de grondkamer (met uitzondering van de pachtbeëindiging).

Neem contact op met de gemeente Hattem via telefoonnummer (038) 443 16 16 en bespreek de mogelijkheden. U kunt ook online een afspraak maken.

Afspraak maken

Benodigde gegevens

Wilt u toestemming vragen, dan heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

  • naam en adres van de aanvrager;
  • gegevens over gewassen die u wilt verbouwen;
  • de gewenste hoeveelheid grond;
  • gegevens over uw huidige grondbezit;
  • milieubelastinggegevens;
  • motivatie van de aanvraag en
  • kopie inschrijvingsakte Kamer van Koophandel.