Gemeentegrond gebruiken voor landbouw

De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw agrarische bedrijf? Vraag dan om toestemming van de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan kan de gemeente extra eisen stellen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Benodigde gegevens

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Gegevens over te verbouwen gewassen.
  • De gewenste hoeveelheid grond.
  • Gegevens over het huidige grondbezit.
  • Milieubelastinggegevens.
  • Motivatie van de aanvraag.
  • Kopie inschrijvingsakte kamer van koophandel.

Kosten

De hoogte van de pacht is afhankelijk van de grootte en de waarde van het kavel. De kosten van de registratie van de kavel bij de grondkamer (met uitzondering van de pachtbeëindiging) zijn voor rekening van de aanvrager.

Aanvraag

Neem contact op met de gemeente Hattem op telefoonnummer (038) 443 16 16 en bespreek de mogelijkheden.