Kabels en leidingen leggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. 

Als u gaat graven met een machine, moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster.

Heeft u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.

Aanvraag

Een melding van voorgenomen werkzaamheden moet u minimaal 6 weken voor de geplande begindatum van uitvoering indienen. Voor aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk geldt een termijn van 8 weken.

U kunt de melding doorgeven via onderstaand formulier. Het formulier kunt u sturen naar: Gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

De gemeente kan tijdens de werkzaamheden controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Kabel- en/of leidingwerkzaamheden aanvragen of melden (pdf 238 kb)
Handboek kabels en leidingen gemeente Hattem 2015 (pdf 1,4 MB)