Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • het doel van de actie van algemeen belang is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan besteed wordt besteed.
  • de prijzen of premies niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

Aanvraag

U kunt een loterijvergunning online aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier. Let op: de aanvraag moet u minimaal drie weken van tevoren indienen. De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen een termijn van zes weken reageren.

Loterijvergunning aanvragen met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Procedure

  • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
  • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  • De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden zoals genoemd in de Wet op de Kansspelen, zoals het doel van de opbrengst en de omvang van het prijzenpakket.
  • Op basis van de toets wordt de vergunning al dan niet verleend.

Wetten en regels

Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht, als een loterij voor het publiek openstaat. Wanneer de loten alleen in besloten kring - bijvoorbeeld binnen een vereniging - worden verkocht, is geen loterijvergunning nodig. Een voorwaarde is ook dat niet meer dan 50% van de opbrengst aan prijzengeld mag worden besteed.