Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • het doel van de actie van algemeen belang is. Ten minste de helft van de opbrengsten van de loterij wordt hieraan besteed.
  • de prijzen of premies niet hoger zijn dan € 4.500. Zijn de prijzen hoger? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

U kunt een loterijvergunning online aanvragen met uw DigiD. U moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen. De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. Bent u het niet met de beslissing eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Loterijvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

  • Nadat u de aanvraag hebt ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvangt u een brief. Daarin vragen wij u uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen uw aanvraag dan niet in behandeling
  • De gemeente toetst uw aanvraag aan de voorwaarden uit de Wet op de kansspelen. Zoals het doel van de opbrengst en de omvang van het prijzenpakket.
  • Op basis van deze toets krijgt u een vergunning, of niet.

Wetten en regels

Staat een loterij voor het publiek open? Dan is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht volgens artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Verkoopt u de loten alleen in besloten kring, bijvoorbeeld binnen een vereniging? Dan hebt u geen loterijvergunning nodig. Een voorwaarde is in alle gevallen dat niet meer dan 50% van de opbrengst naar het prijzengeld gaat.