Reclame plaatsen

Wilt u reclame aan uw pand ophangen? U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame.

U moet een vergunning aanvragen omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Bij de aanvraag geeft u door:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • om welk soort reclameobject het gaat
  • hoe groot het reclameobject is
  • waar u de reclame wilt plaatsen