Seksbedrijf beginnen of overnemen

Als u een seksbedrijf wilt beginnen, moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld een bordeel, escortbedrijf of parenclub.

Stopt u met uw bedrijf of neemt iemand uw bedrijf over? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Degene die uw bedrijf overneemt, moet een nieuwe vergunning aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De exploitant en de beheerder voldoen aan de gedragseisen die op grond van de Algemene plaatselijke verordening worden gesteld.
  • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening.

Bijzonderheden

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. De wet Bibob maakt het mogelijk bepaalde vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. Er moet sprake zijn van ernstig gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. Het Bibob vragenformulier hoeft u niet direct op te sturen, maar pas als zich bepaalde indicatoren voordoen. De gemeente neemt in dit geval contact met u op.

Vragenformulier Wet Bibob (pdf 75 kb)
Vragenformulier Wet Bibob - Toelichting (pdf 58 kb)

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De gemeente neemt binnen twaalf weken een beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken