Spandoek of aankondigingsbord plaatsen

Zonder toestemming mag u geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen of een aankondigingsbord plaatsen langs of over de weg.

Wilt u een spandoek of aankondigingsbord met reclame plaatsen? Kijk voor meer informatie bij: reclame plaatsen.

Locaties spandoeken en aankondigingsborden

Aan een organisatie wordt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing verleend voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. Het spandoek of aankondigingsbord mag voor de duur van maximaal 1 week worden geplaatst op de volgende plaatsen:

 • Langs de Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.
 • Kruising Hessenweg/Vuursteenberg in de berm. Exacte locatie: tussen de geplaatste blanke en groene paal.
 • Hilsdijk voor spoorwegovergang ter hoogte van NTP Infra Hattem. Exacte locatie: tussen lantaarnpaal 36 en de geplaatste blanke paal.
 • Nabij de bunker bij de kruising stoplichten Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.

Voorwaarden

U mag een spandoek of aankondigingsbord plaatsen als:

 • het spandoek of aankondigingsbord geen gevaar oplevert voor de veiligheid.
 • er in dezelfde periode geen ander spandoek of aankondigingsbord wordt geplaatst.
 • het spandoek of aankondigingsbord het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt.
 • het spandoek of aankondigingsbord geen overlast veroorzaakt.
 • de afbeeldingen en teksten op het spandoek of aankondigingsbord geen andere mensen kwetsen.

Aanvraag

U kunt een spandoekontheffing online aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Spandoekontheffing aanvragen met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Procedure

 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag wordt getoetst aan de Algemene plaatselijke verordening en de nadere regels spandoeken en tijdelijke reclameborden.
 • Bij een positief advies wordt de ontheffing (onder voorwaarden) verleend.

De doorlooptijd is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn een keer met maximaal 8 weken verlengen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.