Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of kom langs. Lees meer in het nieuwsbericht.

Spandoek of aankondigingsbord plaatsen

Langs of over de weg mag u zonder toestemming geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Ook mag u daar geen aankondigingsbord plaatsen.

Wilt u een spandoek of aankondigingsbord met reclame plaatsen? Kijk voor meer informatie bij reclame plaatsen.

Locaties spandoeken en aankondigingsborden

Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. U mag het spandoek of aankondigingsbord maximaal 1 week plaatsen op de volgende plekken:

 • Langs de Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.
 • Kruising Hessenweg/Vuursteenberg, in de berm. Exacte locatie: tussen de geplaatste blanke en groene paal.
 • Hilsdijk, voor spoorwegovergang ter hoogte van NTP Infra Hattem. Exacte locatie: tussen lantaarnpaal 36 en de geplaatste blanke paal.
 • Nabij de bunker bij de kruising stoplichten Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.

U mag een spandoek of aankondigingsbord plaatsen als:

 • het spandoek of aankondigingsbord geen gevaar oplevert voor de veiligheid;
 • er in dezelfde periode geen ander spandoek of aankondigingsbord hangt of staat;
 • het spandoek of aankondigingsbord het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt;
 • het spandoek of aankondigingsbord geen overlast veroorzaakt en
 • de afbeeldingen en teksten op het spandoek of aankondigingsbord geen andere mensen kwetsen.

U kunt een spandoekontheffing online aanvragen met uw DigiD.

Spandoekontheffing aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

 • Als u de aanvraag indient, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag, ontvangt u een brief. Daarin staat het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening en aan de nadere regels spandoeken en tijdelijke reclameborden.
 • Bij een positief advies verleent de gemeente u de ontheffing, eventueel onder voorwaarden.

De doorlooptijd is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met maximaal 8 weken verlengen. De aanvrager krijgt hiervan schriftelijk bericht.